Spekulationer och statistik – Sannolikt eller osannolikt …. siffror och verklighet ….
Sveriges vägval för utveckling – ett litet land i EU …. den som lever får se resultatet.
Fakta och verklighet … eller overklighet …


Angående födelsetalen i Sverige …. beräkningar enlig Hans Jensevik.
Inhemsk befolkning + nytillkomna …. Sverige i utveckling ….

Hur kan Sverige förändras?

***

Om nu de nytillkomna i Sverige vore muslimer och bekänner sig till islam enligt ”muslimer i världen” …. står Sverige inför en omvälvande förändring och en helt ny väg. Det kan väl ändå inte vara så ”statsfeminismen” önskade eller?

Totalt antal muslimer i världen: 1 620 000 000.
Detta bekänner de sig till:

  • Frun ska lyda mannen anser: 85,8%
  • Sharialagar ska råda anser: 67,9%
  • Dödsstraff för otrohet anser: 46%
  • Dödsstraff för att lämna islam anser: 36%

Muslims of the World - Sharia

Ja vad ska man tro!? Vad tror du?

Jag vet inte än vad jag ska tro – jag fokuserar bara ämnet för att tänka omkring det ….

Det vore intressant om frågorna lyfts upp och synas samt debatteras – samt följs upp!

Kanske är det här – en oro som växer hos många i en fråga som är tyst – …. som ger sd framgång när övriga inte vågar ta i ämnet.

Lyft fram – visa att det är fel – eller – inse att det är något att förhålla sig till ….

VÅGA TA I ALLA FRÅGOR SOM ENGAGERAR MEDBORGARNA!

***

Själv gillar jag inga religioner! Det är sekter som riskerar göra människor fanatiska och blinda.


“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.” 
― Richard Dawkins


Sekt:
Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp. Googlat.