Ja jag tror faktiskt det är så!
(läste ngt på twitter)

Ett sätt att se på samhällsfrågorna: migration, nationalism, islamism.

Det som uppfattas och fördöms – nationalistiska uttryck – hos enskilda eller länder …

… egentligen är det ett uttryck för – enkelt uttryckt – att inte vilja islamiseras.
Och bakom fokuseringen på migrationspolitiken finns egentligen ovilja/rädsla/motstånd att islamiseras.

När det gäller Ungern som ofta fördöms för sin nationalism så är det ett land som verkligen vet hur det är att vara under islamsk ockupation. Med tanke på Ungerns historia ser jag det inte som konstigt att de starkt värnar sitt land och sitt folk.

Här i Sverige har vi upplevt hur islamister påverkat rättsväsendet. Hur lätt islamister tar sig in i våra partier och skaffar sig en plattform och makt. En plan som skulle kunna genomföras.

Vi i Sverige är så godtrogna så det är nästan en skam numera i denna tid.

Nu läste jag att Belgien kan få ett islamistiskt parti som vill införa sharialagar.

Ja sakta men säkert. Med klanstruktur och dylikt tänk – hur lätt skulle det inte vara för islamister som hyllar sharialagar att ta sig in i vår riksdag?
”klanröstning” – inte alls som är tänkt i vår kultur. Hur förberedda är vi?
En företeelse i vårt samhälle som är värd att bevaka och följa. Viktigt rent av!

Sameh Egyptson har skrivit ”Holy white lies” – den beskriver med fantastisk underbyggnad hur det infiltreras i Sverige. Här intervjuas han.

SvD presenterar boken, Humanisterna, Egyptson, …

Muslims in the World &Sharia

Om du vill veta mer om hur muslimer tänker mm:
Koopmans forskning.