Cecilia Wikström (L) har ju mycket hög moralsk svansföring och jag undrar lite över den. Hon är ju så snabb att fördöma andra. Har hört att hon placerat sina vid-sidan-om-inkomster utomlands för att undkomma skatt i Sverige. Hon är bland de med högst sidoinkomster i EU-parlamentet – nr 13 av 751 ledamöter. Jag har skrivit till henne och frågat om det stämmer. Jag vill ju veta sanningen och fakta. Det är viktigt i detta fallet … liksom i andra.
Är det inte sant ska jag ta bort alla inlägg om detta men tills jag fått svar får de finnas kvar här, på twitter och på facebook.

Cecilia Wikström (L) och alla sidoinkomster.