Försvarsadvokaten pratar om detta som ”pojkstreck”!

Bara det borde vara straffbart!

Två pojkar 16 och 14 år har begått ett våldsamt mord. Slag mot kropp och huvud som dödat en värnlös uteliggare.

Den ene pojken välkänd hos socialtjänsten.

Idag i vårt samhälle vet vi tillräckligt mycket för att förhindra liknande hemskheter. Men man vidtager inte tillräckliga åtgärder. Socialtjänsten blir därmed också skyldig.

Alla brott som begås av barn/ungdomar som varit föremål för utredning av socialtjänsten … visar på samhällets brister och socialtjänsters skuld.

Barn som tidigt uppmärksammas med att tex plåga djur – är en varningssignal som inte får negligeras.

Här har det låtits gå så långt att ett bestialiskt mord på en utsatt värnlös människa kunnat ske – mördare är två pojkar 14 och 16 år gamla.

Det är inte ett ”pojkstreck” – det är mord – ett grymt mord.

Socialtjänst – familjer – samhälle … sluta blunda – ta ansvar!