Idag är det pensionärernas dag i Ungern. Man är tacksam för den insats pensionärerna gör för de unga familjerna. Pensionärerna firas och bjuds på mat runt om i Ungern. Pensionerna är höjda.

Samhällskontraktet råder i Ungern.
Viktor Orban: ”When it comes to the Hungarian people there is no pardon.”

När tredje barnet föds får familjen 10 000 000 huf. De får också fördelaktiga lån för boende.

Jag tycker det är mycket intressant att följa utvecklingen och jämföra Sverige och Ungern. Jag ser länderna som raka motsatser inom EU.
Jag vill studera utvecklingen och beskriva det jag ser. Det handlar alltså inte om att fördöma eller upphöja. Endast beskriva en verklighet.

Ländernas historia är också väsensskild. Sverige fritt sedan urminnes tider medan Ungern varit ockuperat av olika makter inpå våra dagar. Först nu är ungerska folket fritt. Senast ockuperat av sovjetkommunismen. Tidigare turkar, mongoler mfl Det kan vara en förklaring till handlandet (som upprör) i olika frågor.
Jag skulle vilja se en mer nyanserad beskrivning.

Mot denna bakgrund blir det särskilt intressant att följa den ekonomiska utvecklingen över tid. Kan ett tidigare kommunistockuperat land knappa in på ett fritt land som Sverige?
Ekonomisk utveckling och befolkningens välmående … vad kommer politikers beslut att resultera i? Framtiden ger svar. Blir sååå intressant att få ….

Sverige - Ungern varandras motsatser. Dt blir intressant att följa utvecklingen!