…den nya skalan …

Frihetligheten står mot — …..

Avgrundens människofientliga partier och socialismen …

Människor idag tycks söka sig mot framförallt trygghet och mer konservativa värden … ett återupprättande av samhällskontraktet … politikernas ansvar gentemot medborgarna.