SE UPP & TÄNK EFTER … innan du reagerar …. GÅ INTE I FÄLLAN!

SVT Forum den 5 september 2018:
10:40 – 11:00  Snart är det val: Yttre påverkan i valet

PÅVERKAN #val2018 - GÅ inte i FÄLLAN!