Ja jag undrar faktiskt ….

Hur många muslimska kvinnor TVINGAS rösta som sina män?

Jag bara undrar …

  • Hur många kvinnor röstar som sina män?

  • Hur många män röstar som sina kvinnor?

Visst kan man undra …. vem vet ….?

Crazy Art by me - Debattklimat & InformationskontrollKvinnosyn - sunni ledare Indien