Säger Macron i Europaparlamentet … Visst är det så! Han talar engagerat för demokrati och liberala idéer. Det är lätt att hålla med!

Så klart att man önskar och vill ha demokrati och liberalism … och absolut vill värna vår demokrati.

Han talade också om att det förs ett krig inom EU … jag tror han menade mellan demokrati och nationalism.

Ja visst märks det tydligt! Striden mellan liberalism och nationalism. En strid som utkämpas på en debattnivå. Tex kritiken mot Ungern och Orbans nationalistiska uttryck. Visst motiveras det att kritiseras men samtidigt pratar Macron om att vi ska känna till vår historia. Som jag ser det har Ungerns historia med att aldrig ha varit fritt utan under århundraden varit ockuperat under andra makter betydelse. Ungern kämpar fortfarande med vi västländer har kommit längre och inte alls haft liknande historia. Kanske skulle man vara mer framgångsrik och hjälpa Ungern mer om man hade ett mer resonerande förhållningssätt följt av specifika krav från EU. I syfte att stödja demokratiutvecklingen i Ungern.

Men mitt syfte var inte att hålla mig på just denna debattnivån – striden inom EU. Jag skulle vilja säga LYFT DEBATTEN till en ny nivå!

Demokratin i Europa och Europas suveränitet som Macron också talade varmt om.

Jag tänker då …

Europa i världen … världen som den ser ut nu … beaktande av allt … ”kalla krigets återkomst” … Mellanösternproblematiken med människors problem med varandra pgra religion, religionstolkningar, klanstrukturer, etnisk tillhörighet mm mm … Afrikas mångskiftande karta med kvarvarande förtryck och terrorism … Nordkorea, Ryssland, Kina, …. Trump i USA, …

Med tanke på denna vår värld undrar jag … ser Macron, Merkel och andra demokratisk ledare några problem som vår västerländska demokrati står inför? Jag skulle önska få höra en analytisk debatt mellan ledare och sakkunniga i denna fråga.

Vilka (yttre) faror kan vi ställas inför? Vilka hot skulle man kunna föreställa sig? Just detta att kunna föreställa sig hot innebär att man kan rusta sig. Hur stärker vi därefter (vårt försvar för) vår demokrati?

Till syvende och sist kommer det ner till … att medborgarna vill ha trygghet på alla plan när de formar sina liv.

Tryggheten har ruckats under senare år med terrorattacker i Europas länder, problem med integration, välfärdens påfrestningar, ökad brottslighet, …. fler och fler känner sig otrygga i vardagen. Det har hamnat där att många drar sig för att gå ut om kvällarna. Man är rädd. Där är vi nu … hur blir det framöver?

I en värld som kommit närmare och trycker på utifrån …. Vilka hot mot Europas demokrati ser man och ser till att rusta sig inför?

Eller ser man inga hot mot Europas demokrati och vårt sätt att vilja leva!?

Hur kompetenta och insiktsfulla är dagens ledare egentligen?

Det kräver ett visst mått av utbildning, insikt, föreställningsförmåga och intelligens för att på ett konstruktivt sätt debattera och reflektera över dessa – viktiga – frågor – många ledare verkar sakna en hel del. Tyvärr!


Ps I Sverige råder Jantelagen – Du ska inte tro att du är nå’t! – så här kan vem som helst bli ledare. Klart att det sätter nivån på beslut som tas! Självklart!


Politik i tiden.