För människor i vardagen – Förhållningssätt i Livet

Nya tidens dagar

Martin Luthers lilla Katekes publicerades 1529. Marin Luther skrev den lilla Katekesen i syfte att göra religionen mer tillgänglig för dåtidens befolkning. Efter en resa i Europa upptäckte han vilka stora brister det fanns ute i regionerna när det kommer till Bibliska kunskaper.

Martin Luther kom då på idén att sammanfatta Bibeln på ett sätt, så att de viktigaste delarna skulle bli enklare för en bredare allmänhet att både förstå och att kunna använda sig av i vardagen.

När Martin Luther skrev sin Katekes använde han följande rubriker: 1, Tio Guds bud. 2, Trosbekännelsen, 3, Herrens bön. 4, Dopet och bikten. 5, Nattvarden. 6, Husfaderns välsignelse. 7, Bordsbönen. 8, Hustavlan.

Alla rubriker blir svåra att ta till sig om man utgår i från att begreppet Gud, handlar om en person med långt skägg som sitter uppe bland molnen. Ser man däremot Gud som något gott som alla bär inom sig faller pusselbitarna på plats. Att Bibelns stora…

Visa originalinlägg 408 fler ord