Fredrik Schulte – en bra sammanfattning:

Nu krävs två saker: för det första att de migrationsrelaterade problemen inte förvärras. För det andra att de problem som finns idag måste bekämpas till varje pris, dels med att återupprätta rättsväsendets trovärdighet. Dels genom att få fler människor i arbete då det är en förutsättning för att problemen i utanförskapsområdena inte exploderar om 10-20 år när andra generationens invandrare växer upp i bidragsberoende och utanförskap.

***

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffredrik.schulte%2Fposts%2F10155806533514740&width=500

***

m-hjärta