Sven Otto Littorin f.d.partisekreterare och arbetsmarknadsminister (m) ringar in problemet:

det går inte att kommunicera sig ur sviterna av den förre partiledarens alltför snabba avhopp, av Decemberöverenskommelsens förödande våta filt över politiken eller bristen på politikutveckling.

Det som krävs är ett fokus på innehåll och leveransförmåga, med tyngden lagd på de samhällsproblem väljarna uppfattar.

Precis så!

Det var oerhört fegt och uselt av förre partiledaren Fredrik Reinfeldt (m) att välja en sådan sorti! Han gjorde det omöjligt för varje efterträdare och svek moderaterna – glöm inte hans DÖ! Detta ligger som en våt filt och täcker hans politiska framgångar – allt det fina politiska arbetet han gjorde för Sverige. Kryddat med ”öppna era hjärtan” i fel ögonblick.
SDs framgångar därefter är mycket Fredrik Reinfeldst förtjänst. TYVÄRR!

Hur tar moderaterna sig ur detta?

…. är den stora frågan och utmaningen. Väljarna straffar hårt! Väljarna är oresonliga över sveket!

Jag har inte svaret. Jag har en stark önskan att Anna Kinberg Batra ska klara uppgiften. Jag hade en stark önskan … kanske är det en omöjlighet …

Min önskan är att den moderata politiken ska låtas stå i centrum! Politiken i form av nödvändiga åtgärder för att skapa – återskapa – ett tryggt Sverige. Ett Sverige fritt från utanförskap. Ett Sverige som fungerar på alla plan från BB – över skolan – genom ett rikt företagande – till en trygg ålderdom.

Ju fler som arbetar desto mer skattemedel till välfärd och samhällsutveckling. Alla har ett ansvar.

Sven Otto Litterin (m) fortsätter i Expressen:

Moderaterna har börjat leverera när det gäller integrationsproblematiken. Fortsätt med det. Väljarna, tror jag, längtar efter tydliga svar på frågor i sviterna av den omfattande asylinvandringen:
– Var ska folk bo?
Var kommer jobben?
Hur ska vården bli bättre?
Hur blir det med pensionerna?
Hur ska integrationen fungera på riktigt?

Moderaterna har bästa politiken för Sverige. Det som är bra för Sverige blir också bäst för dig och mig.

Vissa tänker endast för den egna vinningens skull – alla som röstar på vänster  …

Jag tänker alltid för oss alla gemensamt …. i Sverige …. för världen … därför vill jag ha moderat politik i Sverige.

Jag tycker det är sorgligt med partiledarstrid.


Ps. Den som är tydligast att uttrycka moderat politik just nu är Elisabeth Svantesson (m).


Sommartal av Anna Kinnberg Batra.

En börda som bärs, bars och har burits …. tillräckligt länge nu … kan jag tycka!

Arvet efter Fredrik Reinfeldt.