Hördu Margot Wallström (s) utrikesminister i Sverige!!!

Vad menar du egentligen med att ”bidraga” i konflikten USA och Nordkorea?

En konflikt mellan ett frihetsälskande land och ett land under grymt förtryck – vilket land tar du ställning för?
Naturligtvis svarar du att du och din regering inte tar ställning. Eller? Hur mesigt är inte ett sådant förhållningssätt!?

Det sätt du vill ”bidraga” med innebör endast att ett land som förtrycker sitt folk låts fortsätta förtrycka sitt folk! Är det detta du vill bidraga till!???

pm_20130729_sunflowerWords