Senaste dagarna har jag fått lite mer insyn och insikt i detta viktiga område som jämlikhetsarbetet är. Det inbegriper hur genusforskning sker, feministisk aktivism, debatten, de rikliga känslouttrycken, den ensidiga sakligheten, brist på perspektiv, …. jag upplever starkt att ett sunt META-perspektiv saknas i denna viktiga fråga.

”I wonder …. wonder I do ….”
Vem är konstruktiv nog samt kompetent tillräckligt att lyfta debatten för att bli synad ur just ett META-perspektiv?

Jag är mormor till två flickor och farmor till två pojkar. Själv var jag s.k. pojkflicka och gillade mer att leka med killar än tjejer. Tyckte det var mer intressant att umgås med unga män än unga kvinnor i mina unga år. Varför det var så har jag många tankar omkring men de tänker jag inte utveckla här och nu. Vill bara ge en bakgrund om mig.
Jag skulle aldrig kalla mig feminist!!!! Själva begreppet anger vinkling och ensidigt perspektiv. Jag vill ha ett jämlikt samhälle och det allra allra bästa för både pojkar och flickor. Ett bra samhälle för mina barnbarn och alla andra barn också.

Faktabaserad debatt – allsidig förstås … önskas!!!! Just nu är det slagsida. Det gagnar ingen. Själv har jag inte ork att dyka ner för djupgående gräv och analys. Den delen överlämnar jag till andra. Dock tar jag del av fakta och info från många håll. Den föder tankar och reflektioner. Även reaktioner och handlingar från mig. Jag gillar sakliga beskrivningar av företeelser. Har själv i vetenskapliga arbeten synat likheter och skillnader hos flickor och pojkar t.ex. när det gäller läs-och skrivsvårigheter/dyslexi … matematiksvårigheter/dyskalkyli … mobbning … i syfte att vara en tillgång för utveckling av det pedagogiska arbetet i våra skolor.

Att verkligen veta hur det ser ut i verklighetens samhälle …. är en tillgång för arbetet framåt … för utvecklingen mot de goda målen … för både pojkar och flickor. En sned eller ensidig vinkling gynnar inte helheten. Brist på perspektiv blir destruktivt i sakfrågan och för det egentliga målet.
Det är så viktigt att kunna förflytta sig mellan helheten och delarna på ett tydligt sätt. Betrakta ur ett META-plan och syna detaljer. Med ambitionen att återge situationer/företeelser i en seriös anda. Så sker inte idag.

”Jag tror att det också finns pojkar och unga män som kan vara rädda för att utsättas för våld och överfall. Vi hör inget om detta – får inte heller statistik. Pojkar utsätts också för våld. Troligen är de inte lika benägna att tala om detta.
Utan att förminska denna ökande otrygghet hos flickor och kvinnor (vilket jag själv också upplever) … skulle jag önska att det var mer jämlikt även i politiska utspel …och debatten över huvudtaget … det saknas ett META-plan i denna oerhört viktiga fråga.”
 Detta inlägg initierades av ett Facebook-inlägg  … som jag kommenterade + senaste dagarnas engagemang i jämlikhetsfrågan.

Vilken lins använder man i det du betraktar …..!?

Crazy Art by me - Genus och Perspektiv
Crazy Art by me – Genus och Perspektiv @blogfia

Strategi i viktig fråga:

  1. Skaffa en så allsidig  bild  av verklighet som någonsin är möjligt
  2. Identifiera problemet och målet – vad vill man uppnå?
  3. Planera åtgärder på olika plan
  4. Gör självkritiska uppföljningar ur olika perspektiv
  5. Det fortsatta arbetet – hur ser måluppfyllelsen ut?

…. jämlikhetsarbetet tycks nästan gå bakåt … något gick fel!


BRÅ – Våld mot person. Första halvåret 2017.

  • Misshandelsbrotten minskade med 7 procent till 41 000 brott. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre minskade med 5 procent till 13 500. Misshandel mot män 18 år eller äldre minskade med 10 procent till 16 000. Misshandel mot barn 0–17 år minskade med 3 procent till 11 500.

* Vem utförde våldet? undrar jag – Hur ser det ut i % för kvinnor, män, barn som våldsutövare?


Om man tittar närmare på BRÅs statistik …. och synar ‘brottsplatserna’ samt ‘relation till gärningspersonerna’ … blir man ännu mer fundersam …

Om man utgår från fakta – Vilken strategi bör användas? 
Vad kan betraktas som specifikt och vad generellt/kollektivt ….?


BRÅ - NTU

Man kan definitivt undra över vilken typ av män som kvinnor väljer! Och sätta det i relation till våldsdebatten. Nu förutsätter jag att det huvudsakligen gäller makar … men det kan förstås gälla andra närstående också. Dessutom visar inte statistiken om gärningspersonen är man eller kvinna. Är den närstående en mamma som slår sin dotter, en dotter som slår sin mamma, systrar, en fru som slår sin fru….? Jag använder medvetet kvinnor i frågorna för att provocera tänkandet  …. Många obesvarade frågor – frågor som är viktiga – för rätt agerande ….

På allmän plats … varför hör man inte om denna höga stapel av män som utsätts för våld? Var finns de männen i debatten? Vill de inte träda fram? Hur tänker de om våldet?
Jag vill absolut inte förringa de avskyvärda övergreppen som sker på våra flickor/kvinnor under tex festivaler … men jag vill även veta vad våra killar/män får utstå … öka jämlikheten här!!!!!!!!!

Just nu känns det viktigare med frågor i debatten – än alla definitiva svar/åsikter som produceras angående – våld – där män skuldbeläggs kollektivt …. och – jämlikhet – som tycks gå bakåt …. 

BRÅ - NTU


Jag kan tycka att debatten är högst ojämlik i dessa frågor …. och risken för ett permanentande av ensidig vinkling är stor … när partier gör populistiska uttalanden och inte tydliggör ur ett META-perspektiv – ett jämlikt sådant!