Hatets rötter - Kommunism Nazism Nationalsocialism Feminism Fascism

Jag ska kolla forskning om konsekvenser av människors beteende och föreställningar – utifrån ett genusperspektiv.
Jag ska sätta mig in i de konsekvenser som barn drabbas av när kön ställs mot varandra.

Med särskilt fokus på den hatiska feminismen.


Prof. Jordan Peterson,
Kränkning mot män på Fars dag.
Genuspromenad