Visst ä det så!

Varför skriker inte medborgarna högre om detta? Varför ser inte ansvariga politiker till att göra uppföljningar i medborgarnas tjänst för effektiva direktiv i medborgarens tjänst!

”Sveriges Public Services opartiskhet bör kraftigt ifrågasättas”! – SKA ifrågasättas!
Vilseleder genom att tex utelämna – som i detta fall – bland många:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FI.allmanhetens.tjanst%2Fposts%2F457384274615066%3A0&width=500&show_text=true&appId=1016102595183873&height=652


Sveriges Public Service - Partisympatier - Bör kraftigt ifrågasättas!https://www.facebook.com/I.allmanhetens.tjanst/posts/457384274615066:0&width=500&show_text=true&appId=1016102595183873&height=652
….