Jag har högre krav på journalister än de visar. Då menar jag främst inom vårt Public Service. Övriga har naturligtvis en friare situation att agera och hantera nyheter. Public Service däremot är oerhört viktigt. En väsentlig makt i vår demokrati. Den makten utnyttjar vårt sneda Public Service till att agera aktivister – i vänsteranda – ofta ofta ofta! Det är så sorgligt och det är förödande! Kolla bara partisympatierna inom Public Service – de avslöjar!

Jag blir mer och mer benägen att tycka att vårt Public Service borde läggas ner – eller helst – avskeda alla och bygg upp ett nytt, ansvarsfull och trovärdigt!

Tänk att journalister är så enkelspåriga att de bara tänker i vitt och svart – antingen eller – fel och rätt – i deras anda eller inte …. Aldrig i bred eller djup reflekterande anda.

Tex …. när det resoneras om att utnyttja londonattacken för politiska syften inför stundande val …. i klandrande ton …

Naturligtvis är det PM May som attacken vänds mot med stöd av labours ledare!

Ingen lyfter fram att hon förväntas uttala sig som just Premiärminister för GB och att det kräver visst! Tex styrka och handlingskraft, enande, samling, information om läget, …. mm mm I denna situationen är det hennes viktigaste roll! Hur skulle hon ha kunnat uttala sig utan att få oppositionens kritik – politisering – av skeendet!?

Det borde ligga nära till hands att nämna och reflektera omkring hennes dubbla roll och den främsta i situationen.

Det är bara en sak och aktuell just nu.

Journalister & Journalistik - Etik & Moral - Fakta eller Agenda