Idag ska det handla om svenskt Public Service …

Rättare sagt hur det borde fungera …

I medborgarens tjänst – Allsidig belysning …. blir min utgångspunkt … det är så viktigt!

Mitt perspektiv är ju konsumentens – medborgarens!

Jag vill inte ha ett ”systemlojalt” – sosse/mp/v -lojalt Public Service … !!!!

… för det är så det fungerar nu! Det är så sorgligt!

Det blir så tydligt i hur frågor ställs – hur begrepp används – vilka ämnen som tas upp – vilka som inbjuds att ge kommentarer – vad som inte tas upp – frågor som inte ställs – hur gäster presenteras – hur man underlåter att ge viktig information – bristen på allsidighet – bristen på granskning av makten ….

Suck! … det är alltså en hel del som brister i hur det nu fungerar.

Jag vill att Public Service ska granska hur den politiska vardagen fungerar – hur konsekvenserna blir efter politiska beslut. Mer och mer upplever man att lagarna inte hänger med i tiden!

Hur har de svenska medborgarna det? Egentligen!

Hur fungerar välfärden på alla plan? Hur sköter vi våra äldre? Våra barn?

Ett land kan inte ges ett högt betyg om inte de gamla och barnen mår bra!

Hur många medborgare är vi beredda att offra för det öppna samhället?

Hur viktigt är lag och ordning? Trygghet?

Hur sköter politikerna sig i dessa frågor?

Starka och svaga politiker … civilkurage … framtidsinsikt … konsekvensanalys …

Det är massor med frågor – även de obehagliga – som behöver ventileras!

Kan inte obehagliga frågor ventileras … har vi inget öppet samhälle!

Det är stor skillnad på hur migrationsströmmarna skildrats i Sverige och i Ungern av media.

Två helt olika länder i EU … som är oerhört intressanta att följa på nära håll!

Det är definitivt inte allsidigt belyst i svensk Public Service! Säkert beror det på journalisternas hemhörighet/sympati för Miljöpartiet! Flyktingpolitik i samstämmighet med rapportering så tydligt!
Hur kan det få fortgå!? Så snäv och ensidig belysning!

Det är faktisk skandal hur det ser ut inom journalistkåren avseende partisympatier! Skandal att journalistiken inte sköts med större ansvar för det viktiga uppdraget!

83 % sympatiserar med mp-s-v … över hälften med mp …

Det lyser genom SVT rutan hur färgat hela redaktionen fungerar!

Hur kan det få fortsätta så? – Obegripligt för mig!

Det är lika sjukt som terrorism!

Är journalister lata och av ”fegt släkte” med brist på civilkurage och ansvar – de inom Public Service – eftersom de inte tar detta viktiga uppdrag på större allvar? Med större ansvarskänsla! Hur ser arbetskulturen – påtryckningar mm ut … på redaktionerna …!!??

Jag vill ha ett Public Service värt namnet!

Jag vill ha fakta och allsidig belysning!

Grundlig journalistik – ej ytflyt!

Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!