Ja, det vill jag verkligen! Men just nu slits EU s inre åt olika håll. Egentligen inte så märkligt!

Min analys över varför problemen uppstått är:

EU har missat att klargöra vilka frågor man ska hantera … och att komma överens om att fastställa dessa områden!

EU har haft fingrarna i syltburken i frågor de inte borde ägna sig åt!

EU har en alldeles för stor och kostsam administration!

EU har en osund och kostsam bidragskonstruktion! (Jordbruket)

EU … plats för att fylla på

EU behövs i världen! Som motvikt för destruktiva krafter från olika håll. Ett samarbetande EU för fred och frihet – mot brottslighet – för utveckling och forskning … mot extremism, terrorism och fanatism …

EU behövs och borde rannsaka sig – göra en nystart – i takt med tiden!

T May har utlyst nyval. I morgon ska det beslutas om så ska ske. Jag hoppas att alternativen formulerar sig så att Storbritanien ges en chans att stanna kvar i EU. Hoppas!

Jag tror på EU och samarbete!

Jag vill tro att EU förmår rycka upp sig och fokusera på sina kärnfrågor och släppa de andra!

Sverige skyldig till flyktingproblem i EU.