I STORT SETT – FÖRENKLAT uttryckt kanske …

Det handlar inte bara om ÖST och VÄST … längre!

Numera handlar det om de tre …

  • VÄST
  • ÖST
  • MIDDLE EAST

Väst … demokrati öppenhet och förhoppningsvis mer och mer sekulärt.
Öst … diktatur slutenhet och mer eller mindre lidande för folket – vissa – andra skor sig
MiddleEast för religiöst styre (=förtryck) otidsenligt och utbredd terrorverksamhet i religionens namn.


Africa är än så länge ”tyst” … men högljutt ‘på plats’ …

Bland värstingarna i världen har Nordkorea en framskjuten plats. Förfärligt hur det landet fungerar för sitt folk. En liten inblick får man av fantastiska och modiga Yeonmi Park.
Escaping from North Korea in search of freedom | Yeonmi Park.

Med tanke på det nordkoreanska folket … önskar jag ibland att vi hade en ‘världspolis’ som kunde gå in och befria folket. Visst vi har FN … men himmel hur tandlöst och illa fungerande! Dessutom tillåter väl FNs regler inte att man får gå in mot ett land … hur illa ett folk än har det … hur stort lidandet än är … Så vad ska vi ha FN till!

Nu håller dessutom Nordkorea och USA på att visa varandra sina muskler … det skulle säkert kunna starta ett WWIII … utan tvekan!

Hur mycket lidande skulle inte det kunna skapa …

Ja … som sagt … Världen är helt ur led!

Inom VÄST fungerar det olika också …

I Sverige är politikerna beredda offra sina egna medborgare för den ‘högre’ saken världens alla …
I Ungern är samhällskontraktet tydligt – Ungrarnas säkerhet sätts i främsta rummet och det är odiskutabelt!

Det är så intressant att följa dessa båda – helt olika – länder inom EU.

Viktor Orban var tydlig på TV idag:

Orban: Ungrarnas säkerhet viktigast - ej diskutabelt!