Amatör – Normer – Professionell  …

… diskuterades det omkring angående konstnärer (SVTplay) … jag tycker det vore konstruktivt att diskutera utifrån dessa begreppen även omkring andra roller och företeelser i samhället.

Tänk tex vi vanliga och ovanliga medborgare som amatörer och politikerna som innehar förtroendeuppdrag som professionella … mellan oss finns normerna …

Jag ser ‘normerna’ som en säck som kan fyllas med diverse företeelser och uttryck. Ett innehåll som – med vars enskilda delar – kan svälla eller krympa i den specifika tidens anda.

I vår normsäck i den tiden som varit – som jag hoppas är slut eller i alla fall på utdöende – har PK-andan svällt som en pösmunk … skämt och skrämt det öppna samtalet .
En s.k. åsiktskorridor … som förlamat – de professionella till handlingsförlamning – därför att civilkuraget samtidigt krympt till osynlighet … en slöja för förnuftet  … så kväst.

Tänk Tobias Billström (m) som pratade om ”volymer” … och hånades så … men rätt hade han … och i tid …
Tänk Nyamko Sabuni (L) en stark kvinna som stod för demokratiska rättigheter, jämlikhet … en politik som förhindrar förtryck … hon fick gå … hon förutsåg men fick gå … förtrycket hon varnade för har i stället låtits svälla så vi har barn som lever i äktenskap utan det skydd alla barn borde få! Barn som könsstympas. Barn som tvingas till giftemål, riskerar bli utsatta för hedersförtryck.
Nyamko Sabuni (L) ersattes med mesen Ullenhag (L) förödande för den politik som borde förts!

Det Billström och Sabuni varnade för … fick man inte uttrycka … det var inte tillåtet … de blev hånade och utsatta … förskjutna … mediadrevet … PK … brist på civilkurage hos deras kollegor … handlingsförlamning …

Och glöm för sjutton inte Finn Bengtsson (m) … också förskjuten … men så sund och så ansvarstagande för sitt förtroendeuppdrag! Civilkurage som kvästes!


… och vad händer nu med Sverige … vad ser vi händer …
… hur har resultatet blivit … förödelse på flera plan …


Media är skuld till mycket … med ett undermåligt Public Service … ett Publik Service som agerar aktivister … ett PS som sannerligen inte lever upp till sitt uppdrag eller sitt ansvar … och med den enorma makt media har … pöser normsäcken … sväller PK … åsiktskorridoren snävas in …

… men jag tror det vänder nu … måtte bara inte pendeln slå ut åt andra ytterligheten …

Tänk också …. Lars Åbergs bok ”Framtidsstaden” – Hemska tanke om Sverige blir som Malmö – vem ska då betala!?

Hemska tanke!

Lars Åberg - Framtidsstaden.