Vad har vi egentligen FN till … börjar jag att undra!!!!??

En mesig inrättning som bara avlönar en massa mesiga chefer och representanter eller?

Med tanke på illa många människor i världen har det … och under vilka hemska villkor de lever …

nu senast …

  • Dokument utifrån angående filippinska hembiträden ute i världen. Jag kommer ihåg att jag reagerade över vad jag läste i tidningarna när jag bodde i Dubai på 80-talet. Jag tror tom jag har sparade tidningar med tanke på att jag skulle skriva om det då.
  • Sedan har vi alla dessa övergrepp från soldater i FN-tjänst! Man tror inte det är sant! Förfärligt av FN att dölja och fortsätta att dölja. Skam över Jan Eliasson (s) och hans förhållningssätt gentemot Anders Kompass. Jan Eliasson (s) får stå som symbol för svek och brist på civilkurage inom FN – han är ju vice generalsekreterare. Vilken skam! Han tycker uppenbarligen det är viktigare att skydda inrättningen FN än att skydda barnen som utsatts för övergrepp!
  • Värst i världen har väl det nordkoreanska folket det! Vad gör FN åt det!? Inget! Befria människorna säger jag!

FN har tappat greppet!

FN är ingen sund kraft i världen längre!

FN behöver anpassas i tiden!

Och angående …. mänskliga rättigheter bland medlemsstaterna … *djup suck*

Jag vill ha ett FN som verkligen arbetar för skydd och upprättelse för utsatta människor – mänskliga rättigheter i världens alla hörn.

Det finns många medlemsländer som inte lever upp till det mest grundläggande …

… så vad ska vi med FN till egentligen!

Är det bara en gödinrättning för höga diplomater?

I alla fall är FN inget skyddsgaranti för utsatta barn – det är då säkert!

Sätt Anders Kompass och Inga-Britt Ahlenius att rensa upp … Två människor med civilkurage – värda att hylla!

Världen behöver sannerligen fler människor med civilkurage!


Vad ska vi ha FN till?