Jag kommer nog att ha lite blandat skrivande denna omgången. Politik, poesi, haiku, vanliga tankar, ovanliga också kanske … det blir som det blir.

Mest diskuterat är nu TILLSTÅNDET I SVERIGE. Det tåls verkligen att diskuteras. Lyft fram alla tankar! Men framförallt lyft fram FAKTA.

Detta med FAKTA är just det som brister. Den officiella bilden av verkligheten stämmer inte med medborgarnas bild av verkligheten. FAKTA som lyfts fram är undermåliga därför att de inte ger en tillräckligt hel bild därför att man inte undersöker på ett sådant sätt att en verklig bild kan utläsas!

Vårt Public Service – enligt mig SVT + SR – bjöd in två representanter ifrån BRÅ igår. De verkade tro att nu är alla frågetecken utredda. Så fanken heller!

POLITIKER se till att BRÅ undersöker alla möjliga och omöjliga faktorer så att kloka beslut kan fattas och så att medborgarna upplever att de kan lita på undersökningarna!

Ur all frustration i denna fråga – även internationellt uppmärksammad – dök Peter Springare upp med sitt Facebook inlägg: Jag är så jävla trött.

Resultat: En grupp på Facebook med över 200 000 medlemmar. Jag är en. Dock varje dag funderar jag på att gå ur. Nu kommer jag till vad jag egentligen ville skriva om …

Jag är inom beteendevetandet men numera ”after work” (senior). Mitt stora stora intresse är människor och människors beteende. Studerar och – ibland – beskriver jag företeelser i vardagen. För mig är just beskrivandet viktigt – det betyder inte åsikter – men naturligtvis har jag också åsikter och jag gör mina tolkningar.

Gruppen ”Stå upp för Peter Springare” är en guldgruva för en som vill forska i hur människor uttrycker sig på sociala medier. Otroligt lågt ibland. En förkärlek att skapa bilder man tydligen tror är komiska. eller bara använda ”kräker” och andra fjantiga uttryck. Hur många gånger har jag i gruppen ställt frågan: Hur gagnar detta peter Springares sak? Sakfrågan alltså.

En guldgruva alltså. Själv gjorde jag en liten undersökning efter inlägg av länken till Expressens intervju med Tino Sanandaji där han uttryckte: SD från början ”Trash med låg IQ”. Sedan studerade jag reaktionerna.

Facebook gruppen Peter Springare

 

9% var tydligt kränkta
18,6% ca totalt kränkta
81,4 % tyckte troligen artikeln var intressant


Min undersökning är förstås inte vetenskaplig! Men tänk vilken undersökningsgrupp för en forskare! Nu när jag skriver 215 572 medlemmar.


Flera uppmanade att inte klicka på Expressen länken – det skulle generera pengar till tidningen menade man. Troligen en hel del som bara uttryckte känslor/åsikter utan att läsa.

Faktaresistens skulle kunna studeras … studera typen av kommentarer – och massor mer ….

Flera gånger har jag gjort inlägg när jag tyckt det urartat …. ofta undrar jag … varför engagerar jag mig … numera stänger jag av väldigt mycket i flödet därifrån … men är fortfarande medlem … trots allt så intressant att studera människors beteenden …


VERKLIGHETEN ur olika perspektiv