Jag har försökt tänka till lite … 😉 …

Bilden ovan är tagen i Borås.

VERKLIGHETEN ur olika perspektiv