Jag förundras och förvånas över skeendet – företeelsen förundran över hur nyhetsspridningen i världen sker.

Man är i ett status att vara FÖRUNDRAD och CHOCKAD.

‘Hur kan en president i USA agera som han gör.’
‘Hur är det möjligt att han kan bete sig så respektlöst till sanningen/fakta.’
‘Och naturligtvis allmänt över hur Fake News kan få en sådan spridning.’

Vi lever i en ny tid! Informationstiden blommar för fullt och nyttjar alla medel för sina olika syften. Goda så väl som onda.

VARFÖR tar man inte ett steg framåt?!

Det måste väl ändå finnas någon intelligent, fantasifull och kreativ människa med förslag på hur vi kan bemöta denna företeelse med Fake News.

Som jag ser det handlar det om två saker – men hoppas komma på den tredje eftersom jag gillar ”alla goda ting är tre”.

  1. Dels transparensen angående fakta och verkligheten.
  2. Dels utmaningen att (åter)få folks förtroende för informationen som ges – en verklighetsbeskrivningen att tro på – utan undanhållande.
  3.  …. möjligen en handlingskraftig/stark ledare … folk verkar känna behov av en sådan. Då gäller det att möta behovet på ett kreativt sätt. (Vi vill ju inte ha en ”trump” i Sverige.

Det är uppenbart att folk tappat förtroendet för media och politiker i deras beskrivning av verkligheten – som folk i sin vardag upplever – inte stämmer. Det saknas mycket i politikers/medias verklighetsbild. Även polisen kan läggas till samt hur rättsväsendet fungerar.

Tex våra lagar från forntida ‘snälla’ Sverige rår inte på det nya ‘brutala’ – ja jag skulle kunna säga brinnande – Sverige.

Som lite avsides fråga undrar jag om man vill försköna brottsstatistiken genom att åklagare lägger ner brottsundersökningar i en kraftigt ökad procent när vi vet att brotten ökar.


Från föregående inlägg:
Siffror från BRÅ redovisade i TV4.

  1. 24 % fler känner sig otrygga
  2. 21 % fler är utsatta för brott
  3. +100 %  våldtäkter har ökat med över 100 %
  4. -24 % färre brott har gått till åklagare

En sak är säker!

Politikerna håller på att tappa en massa människors förtroende!
Vårt Public Service är så undermåligt och snedvinklat samt bristfälligt rapporterande att det är en skandal! Har en tydlig egen agenda.
Polisen anfalls och klarar inte sin uppgift att hålla ordning och skapa trygghet.
Rättsväsendet har tappat greppet – ibland blir man tom olika dömd = inte likhet inför lagen. Man tar hänsyn till ursprung/kultur … helt obegripligt!

Alice Teodorescu kämpar för att få oss att både reflektera och fatta.

Tino Sanandaji kämpar för att få ut fakta och bemöter beundrande envist felaktigheter.

Peter Springare – en utredande POLIS – visar sin nakna vanmakt i ”Jag är så djävla trött!”

Politikerna har brutit samhällskontraktet till sina medborgare i Sverige.

Public Service med sin övervägande mp-v-s -majoritet har en tydlig egen agenda där man kan kalla dem ‘alla flyktingars parti’. Hur frekvent de skildrar och hur de låter bli. Arbete för nedbrytning av nationell välfärd för global idéfanatism.


Här är ett stort vakuum att ta utrymme i.

Facebookgruppen Stå upp för Peter Springare har nu (snart) fler medlemmar än alla partier tillsammans.

När jag tänkte på detta FIGHT FAKE NEWS ville jag agera och skapade en wp-sida. Men jag har varken möjlighet eller kunskap att skapa det innehåll jag skulle önska.

BOARD of TRUTH – mostly needed.

FIGHT FAKE NEWS - BOARD of TRUTHFIGHT FAKE NEWS - BOARD of TRUTH.