Jag har en fråga!

Om jag skänker en summa varje månad till ECPAT ….

Var kommer då mina pengar mest till nytta?

Om jag skänker till …

  1. ECPAT Sverige?
  2. ECPAT International?

#barnperspektiv SKA råda Skydda barn!