Hur ser det ut idag 2016?

….. undrar jag …

Islamistiskt ”kalifatparti” i Sverige sedan 2012. Kallar sig själva befrielsepartiet!

Wikipedia om partiet:

Hizb ut-Tahrir al-Islami, även känt som Det islamiska befrielsepartiet, är en fundamentalistisk panislamisk rörelse med förgreningar över stora delar av världen som grundades 1953 i Jerusalem av Taqi ad Din al Nabhani. Rörelsen arbetar för en världsomspännande islamisk stat – ett kalifat efter mönster från profeten Muhammeds tid som manar till kamp mot världsliga och oislamiska regimer.”

Partiets egen sida.

Gudmundsson skriver.

EXPO skriver.

SÄPO håller koll (Sydsvenskan).

Muslims in the World &Sharia  Region Europa 2010-2030, PEW research.

Facts about muslims in Europe, PEW.

Varför är det viktigt med fakta om just islam/muslimer?

Så som jag tänker därför att det för med sig problem på grund av skillnader i hur man ser på livet i vardagen, jämlikhet mm … inte minst hur man ser på religionens inflytande över staten. I ett västerländsk samhälle skulle det innebära att gå tillbaka i utvecklingen om man lät sig influeras av ”medeltida” uttryck.

Själv regerar jag mycket på kvinnoförtrycket …

Jag vill ha FAKTA & ALLSIDIG BELYSNING