Apropå …

 • upprustning och tokiga ledare i världen
 • det utbredda våldet
 • vårt importerade våld från Mellanöstern (bilbränder, stenkastning, mm ociviliserat)
 • förortskalifatens utbredning i Sverige
 • kvinnoförtrycket med pålagor om klädsel
 • religionsförtryckets återuppståndelse i Sverige
 • jämlikhetens nydanande inskränkningar
 • bedrägligt beteende som drabbar barn
 • barnäktenskapens tillåtelse i Sverige
 • underlåtenheten att ingripa
 • barnperspektivets nedrustning
 • rättsväsendets och polisens förfall
 • Sverige ur led i tiden
 • ….

 

Ja fy sjutton för den utveckling vi bevittnar i vardagen!
Vart är Sverige på väg …

Vem håller kursen? Svar: Igen!

Vart är vi på väg? Vem styr? Svar: Ingen!