Angrepp från vänstern – vissa typer av begrepp som de håller sig med –  mycket lågt alltså!

Denna gången är det journalisten Lotta Gröning som lyfter fram deras ”fula ansikte” – egentligen deras egen presentation av sig själva:
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flotta.groning%2Fposts%2F1378774445472579&width=500
***

TYVÄRR tog Lotta Gröning bort ovan inlägg på Facebook. Tyvärr!!!!!
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flotta.groning%2Fposts%2F1379824735367550&width=500