Demokrati & Frihet.

Det sekulära samhället är värt att värna! – Ska värnas!

En god livsfilosofi är bättre än vidskepelse och religion.

Måste man utöva en religion så låt det ske i hemmet i det PRIVATA!

Demokrati & Frihet. Det sekulära samhället är värt att värna! - Ska värnas! En god livsfilosofi är bättre än vidskepelse och religion.