När jag ser dessa rubriker blir jag så glad att jag nästan skulle kunna bli sosse på kuppen 😉

JA-A – Bort med religiösa friskolor! De är övergrepp på barn!

Gymnasieminister Aida Hadžialić:

”… det vill säga religionen får inte prägla skolans innehåll. Vi måste se till att alla eleverna får en objektiv och saklig kunskap….” Expressen.

”– Skollagen säger att skolundervisning ska vara  sekulär, däremot får vi oroväckande signaler om så inte är fallet, att flickor och pojkar delas upp i undervisningen. Så kan vi inte ha det. …” Aftonbladet.

Jag blir så glad!

BORT MED RELIGIÖSA FRISKOLOR!

De gynnar inte barns utbildning – de gynnar bara religiösa fanatiker.