Jag tycker det känns som om POLITIKER (på riksnivå) och JOURNALISTER (inom Public Service) har sina egna agendor. Det framstår tydligare och tydligare ….

Jag tycker också POLISEN verkar styrd av osunda krafter och ja nästan hindras från att göra det jobb man förväntar att de ska utföra mot brottslighet och osunda uttryck i vardagen i vårt land.

För POLITIKERNA borde uppdraget vara väldigt tydligt: De ska verka för medborgarnas bästa! Deras uppdrag från medborgarna är INTE att rädda världen på bekostnad av de egna medborgarna. Dagens ansvariga POLITIKER har förorsakat landet oöverskådliga problem genom vansinnig politik. Väldigt många fler människor skulle kunna bli hjälpta med en sund och långsiktig politik. I stället kommer de egna medborgarna att drabbas hårt inom område efter område på grund av fruktansvärda kostnader för alla människor som sökt sig hit p.gr. av lockelse likt ”guld och gröna skogar” till skillnad från andra länder. En helt orealistisk osund politik alltså!
Medborgare kommer inte att få vård i tid, försäkringspremier och liknande kommer att stiga, skatter kommer att stiga, skolan blir sämre, omsorgen om de äldre medborgarna försvagas, …. alla medborgare kommer att få det sämre och bli mindre benägna att hjälpa framöver.
Dagens ansvariga POLITIKERNA kör Sverige i diket!
Jämför kostnaden för (HVB-)hem för ensamkommande ”barn” och omsorgskostnader för våra äldre!

För JOURNALISTERNA borde uppdraget vara tydligt! Skaffa er ambition att delge nyheter på ett sakligt sätt och ur olika perspektiv. Granska er själva utifrån en moral som borde vara i medborgarnas tjänst och inte från någon slags ambition att vara uppfostrare/lärare och i värsta fall med politisk hemvist. Medborgarna kan tänka och de kan utveckla eget kritiskt förhållningssätt. Inse att medborgarna själva vill skaffa sig sin uppfattning och inte bli påförda en sådan.
Det värsta är JOURNALISTERNAS egna politiska hemvist som slår igenom i det mesta. Till och med EU konstaterar att Sveriges media är den mest vänsterorienterade. JOURNALISTERNA inom Public Service i Sverige är huvudsakligen miljöpartister och vänster. Det visar undersökningar och det framstår så tydligt för alla – utom för dem själva!

POLISEN behöver ett nytt ledarskap och lagar – anpassade för tiden – som gör att de kan utföra sitt jobb. Det är så enkelt så! Men tyvärr fungerar det inte så.

media_201404_rapportering
Vänsterrapportering i svensk media jämfört med Europa  Journalister & Journalistik - Etik & Moral - Fakta eller Agenda