Tänk att det finns lärare som sätter regler som denna:

”Ni får bara ställa en fråga om alla i gruppen är överens”

Enskilda elever får alltså inte ställa sina frågor.

Tala om att ”arbetsmetoden grupparbete” kväser kreativiteten!!!!!

Skolan borde anstränga sig för att fånga upp de självständigt tänkande kreativa eleverna – de som ständigt blir placerade i en ”bur” likt ovan.