Alice Teodorescu om stenkastarna och bilbrännarna GP.

”I dag förklaras inte minst sådant som vandalism, stenkastning och IS-rekrytering med att segregationen vuxit. Det är synd om stenkastarna, helt enkelt. Det är att göra det väl enkelt för sig. Från vänster vill man ofta förstå företeelserna som desperata rop på hjälp, som attacker på det samhälle som exkluderar. Men det är inte det samhället som drabbas, inte det samhällets skolor som vandaliseras, inte det samhällets bilar som sätts i brand. Det är ligisternas skötsamma grannar som är de främsta offren, de som vänt på varenda krona för att ha råd att skaffa sig en bil för att kunna arbeta och göra rätt för sig. Det är dem som stenarna träffar, det är de som drabbas av fördomarna om ”invandrarna”. Det är de skötsamma som blir dubbelbestraffade när samhället inte uppvisar nolltolerans mot våld, förstörelse och hot. Det är de som kommer behöva vara dubbelt så bra för att slippa hamna i samma fack som bråkstakarna. Det är dem, och inga andra, som det är synd om. ”

Länkar