Alice Teodorescu GP:

När jag som vikarierande lärare för 13 år sedan tillrättavisade en stökig åttaåring, som indignerat förklarade för mig att jag som kvinna inte hade rätt att ha synpunkter på hans beteende, och en lärare förklarade för mig att man hemma hos Muhammed talade så med kvinnor och att det var något som vi skulle ”acceptera”, beskylldes jag för att inte förstå kulturella skillnader.

Jag håller verkligen med om att fegheten bland politiker är utbredd …. anser även att röstfisket i grumliga vatten (avseende värdegrundsfrågor) är ett problem.