Naturligtvis måste det få konsekvenser om man bränner någons bil!

Det måste alltid få konsekvenser om man förstör annans egendom.

Det måste få konsekvenser om man begår brottsliga handlingar!

Det måste få konsekvenser om man attackerar brandmän!

Det måste få konsekvenser om man attackerar tjänstemän!

Det måste få konsekvenser för de som begår handlingarna och även för deras vårdnashavare om de är minderåriga!

Ingen ska kunna komma undan konsekvenser!

Det är nämligen inte bra för individen att kunna komma undan.

Det gäller även mobbare!