Märkligt så undermålig journalistik!
SVT i Agenda 20160417.

”spelar på människors rädsla” tror man ungrarna är dumma!? De ser ju vad som sker t.ex. i Sverige. Visst är det så att det kommer en hel del brottslighet i migranternas spår. Hur har inte mord och brottslighet ökat i Sverige – naiva Sverige!

  • Terrorister finns i Sverige.
  • Förföljelserna av judar I Sverige är skrämmande inte minst för myndigheters flathet att hantera denna förföljelse!
  • ”Kalifat” i Sverige med förtryck av kvinnor!
  • Områden i Sverige där polisen inte vågar sig in!
  • Ambulanspersonal som överfalls och ambulanser sätts i brand!
  • heroinmissbruk hos ensamkommande *x*
  • ett otryggt Sverige
  • mm mm …..

När ska ni öppna ögonen och göra grundlig rättvisande journalistik!!!!!?

Sverige och Tyskland har förorsakat hela Europa problem med sin naiva politik – en politik som har lockat flyktingar att ta risker. En politik som förorsakat barnfamiljer att ta risker för flykt till de öppna armarna!

För att inte tala om Belgien med sin flathet och avstamp för terrorattentat i Framkrike.

Sverige och Tyskland borde skämmas! De borde samordnat sin politik med övriga EU-länder och de borde givit sitt flyktingstöd genom FN.

Sverige har haft en anmärkningsvärt naiv hållning – en totalt inkompetent insikt!

SVT agerar om om de var miljöpartiets pressombud och inte Sveriges Publik Service! Det är sannerligen beklagansvärt!

Dessutom är det så att Ungern styrs av sitt medborgarkontrakt (se prof Lars Trägårdh ang detta) – det kan man inte säga att Sverige gör.

I Sverige får funktionshindrade, sjuka och pensionärer nu betala inkompetenta och naiva politikers beslut supportat av Sveriges s. k. Public Service!

Det är verklighetens Sverige! Och det ser INTE bra ut!

Jag vill ha FAKTA & ALLSIDIG belysning