Hur kommer det att gå med EU? En viktig fråga minsann! Visst måste det gåatt enas! Men det behöver ju inte bli på det extrema svenska sättet – den svenska modellen – den som totalt bryter samhällskontraktet mot de egna medborgarna till förmån för andra länders medborgare, inkluderande terrorister o icke asylberöttigade som uppbär ersättningar – säkert högre än vad våra ”fattigpensionärer” har. 

Nej den har urartat o räkningen ko mer så små ingom och då kommar finansministerns Tesla att hosta blod.

Klart ska människor på flykt från krig få hjälp! Vilken hjälp?! Samordna med FN o sluta lek småhjältar!