Att skydda de sina försvinner i Sverige.
Att bry sig mer om de sina eller de egna barnen är snart ett minne blott i Sverige.

Vänstern (v+mp+s) ser detta som ett fult och fel förhållningssätt.

Alla är lika värda – drivs till sin ytterlighet – i Sveriges nedmontering av sig självt – genom de styrande politikerna – en minoritet. De som har ansvar för nuet och för vår framtid.

  • Politikerna har brutit samhällskontraktet till medborgarna.
  • Politikerna utsätter de egna medborgarna för risker.
  • Politikerna drar in på omsorg och välfärd för de egna medborgarna för att täcka helt sanslösa kostnader för verkliga, skenfulla, eller kriminella flyktingar.

Politiker med ansvar för skeendet just nu är miljöpartister och socialdemokrater.

Jag har börjat känna mig vilsen i mitt eget land. Det känns inte som ”hemma” längre. Jag känner inte heller mig säker längre ute på kvällarna. Jag tar bussen fast jag hellre vill promenera.
Det har inget som helst värde i mitt land att mina förfäder på mammas och pappas sida slitit under århundraden i Småland. Jag har inte mer rätt till mitt land idag än den ärlige eller oärlige flyktingen som kommer hit. Det är signalerna från styrande miljöpartister och socialdemokrater – hela vänstern.

Det är en sorg. Det är en svår känsla av förlust. Jag försöker tänka att – nåja det är min generation och äldre som kanske delar denna känsla. Snart finns inte vi längre. Till slut vet man inte om något annat land. Något annat Sverige än det som Sverige då blivit. Då lever inte jag längre – förhoppningsvis. Det känns inte som jag varken orkar med eller vill vara med om det.

Det nya Sverige kommer att bli ett land med många fler motsättningar. Med vanliga människor tillsammans med fanatiker och terrorister – extremister och ytterligheter. Kvinnors olika mäng av frihet samt brist på densamma ökar. Religionens grepp kommer åter att hårdna bland många i Sverige. Sådant vi gjort oss fria från tidigare. Mutor kommer att krypa in mer och mer i systemen. Ju sämre de fungerar. Systemen som hanterar bostäder, utbildning, omsorg, sjukvård …mm …

Vansinneskostnaderna har skenat på bekostnad av både medborgarna här och människor ute i världen.
Vansinnespolitikens brist på verklighetsinsikt

Jag vill bara vara trygg
Jag vill bara vara trygg

och förmåga är förödande – särskilt för Moder Sveas barn.

Och …
Hur socialdemokraterna ska klara sitt okritiska förhållningssätt till aggressiva/militanta muslimer på bekostnad av andra gruppers säkerhet blir en växande bomb eftersom de inte förmår sätta ner foten. Sannerligen feghet och brist på civilkurage i en fråga som gäller medborgares säkerhet.

Döp om Sverige!

Moder Svea är död!

Ett nytt land skapas på gott och ont – frågan är om det blir en bättre resurs för övriga världen eller sämre.

Jag tor ändå att jorden snart kommer att knuffas ur sin bana ….