Läste Stefan Fölsters artikel om hur bra han tycker det går för Sverige.

Han tycker det är märkligt att folk upplever en annan verklighet.Visst skriver tidningar mest om det som är illa. De skriver på sitt sätt och vinklar, mörkar, snedvrider …. och nu har det gått så långt att folk mer och mer tappar förtroendet. Ja tom polisen – visar det sig – har mörkat.

Folk upplever sin verklighet och tolkar den på sitt mer eller mindre bästa sätt. De har också sina vänner och släktingar som också upplever verkligheten.

  • Hur fungerar egentligen sjukvården?
  • Hur fungerar egentligen vården och omsorgen om deras äldre anhöriga?
  • Hur fungerar det i barnens och barnbarnens skolor?
  • Hur ser det ut för barnen som vill flytta ut och skaffa eget boende? ….
  • …. eller för dem att få jobb?
  • mm mm

Medborgarna – folket – upplever och delar upplevelser i verkliga livet och i sociala medier.

Medborgarna – folket – visar tydligt den oro de känner. Ska den viftas bort med budskap likt Stefan Fölsters? Det går inte, tror jag.

Jag är ingen ekonom men jag undrar över förhållandet ögonblicksbeskrivning kontra långsiktighetsbeskrivning i artikeln. Jag kan förstå att siffror ser bra ut för Sverige just nu. Men jag tror inte de ser lika bra ut med blicken framåt några år!

Pratar SF om antalet arbetande eller andelen arbetande? Är asylsökande med i beräkningen? De finns ju också i Sverige!

Det där med tryggheten!
Jo visst känns det som om den blir bräckligare. Inbrott, våldsbrott, bedrägerier … sker både i verkliga livet och på Internet.

Det är ganska fånigt/naivt att försöka vifta bort folks oro på detta sätt. Många ansvariga = inkompetenta politiker gör detsamma.

Det verkliga problemet är:

Folket upplever att de blivit överkörda av politiker som självsvåldigt brutit samhällskontraktet (om samhällskontrakt se prof Lars Trägårdh). Detta är ganska uppenbart! Folk blir besvikna. Sjukvården har försämrats. Det är svårt att få tid både till läkare och tandläkare mm mm Äldre skickas hem till sin oförmögenhet i ensamheten. mm mm

Politikerna har sett det överordnat viktigt att hjälpa vissa ute i världen! Dessa vissa är både verkliga krigsflyktingar och andra i flyktingströmmarna. Dessa vissa – viktigare än alla andra i nöd i världen! Politikerna har fört en orealistisk naiv politik. (Miljöpartiet personifierar en sådan politik.) Förödande för andra i nöd i världen samt för många av de egna medborgarna.

När politikerna började bryta samhällskontraktet började sd växa – och de växte och växte tillsammans.

Är det samhällskontraktet – som folk ser – börjar återupprättas genom Moderaternas reviderade politik? (sd) minskar och (m) är nu största parti.
Är det så – är det utmärkt!

Skydda Sverige från orealistiska naiva politiker som inte förmår se sitt ansvar till de egna medborgarna. Medborgare som önskar att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara en resurs för människor i nöd ute i världen.

NOVUS opinion Febr 2016