Hans Lindblad, Riksgäldens direktör, i sin roll som ordförande vid redovisning av ESO-rapporten av sjuktalen:

”det går inte att ta bort förmåner
då blir den efterföljande debatten helt
felvinklad”

Det är också En Bild av Sverige.

Vem står för felvinklingen? – Borde undersökas!
Att den förekommer får vi lasta Public Service för som inte lyckas framställa samhällsfrågor på ett tydligt och korrekt sätt så att medborgarna får en sann bild.

ESO-rapport om sjuktalen #svpol