När jag sitter här och följer Nobelfesten och förundras över vetenskapers framsteg – betydelsen för människor ute i världen …. Jag tänker särskilt på -Youyou Tu – den intressanta kvinnan från Japan som bidragit på ett så betydelsefullt sätt när det gäller bekämpning av Malaria m.fl. svåra sjukdomar.

Människor ute i världen som behöver hjälp – får kanske gå i dagar för att komma till en läkarstation – när de kommer fram kanske det inte är öppet och de fr vänta – eller kanske medicinen är slut ….

Det finns så mycket ute i världen där behov av hjälp är stort.

I Sverige vill den rödgröna vänstern slösa en enorm del resurser på hemmaplan. Vi är många som vet att resurser kan vara ändliga. Vi är många som vet att resurser måste hanteras med ansvar och förnuft.

Men inte den rödgröna vänstern med v+mp i ledtåget! De fattar ingenting! Så osolidarisk politik de driver. De kan slösa hur mycket resurser som helst på hemmaplan – för ”Sverige behöver ju fler medborgare” …. Så själviskt och osolidariskt mot övriga världen! Ja rent av korkad politik som de driver!

Sveriges flyktingmottagande 2015 kommer att kosta DUBBELT så mycket som FNs hela budget för flyktinghjälp för 60 miljoner människor.

Kan en politik bli mer verklighetsfrånvänd och oförnuftig. Ja sanslöst är vad det är. De fortsätter att stå för en politik som driver människor mot vårt land – trots att så många fler skulle kunna hjälpas på annat sätt.

Milde tid så NAIV den är den rödgröna vänsterpolitiken!

Vänsterns osolidariska politik