Egentligen tycker jag att hela Klimatkonferensen i Paris är ett enda skådespel likt Vatikanens överdrivna julshow.

Politikerna visar bara hur lite de begriper av vad som egentligen är deras viktigaste uppgift idag.

Klimatfrågan och problemen vi står inför borde delegeras till forskare och världens samlade kompetens inom området. De vet ju i stort vad som kommer att ske. Deras uppgift skulle vara att sammanställa en åtgärdslista som ska betas av efter hand.

Detta trams att länders ledare ska komma överens om åtgärder …. vem tror på det … hur effektivt skulle det bli i handlingskraft för nödvändiga åtgärder! Försenande är rätt ord!

De verkliga problemen som politikerna borde ägna sig åt är människorna på vår planet och levnadsvillkoren framöver. Då tänker jag utifrån några grundsatser:

 • vi har en gemensam värld
 • inget barn rår för var det föds
 • alla har samma rätt till vår planet
 • människor har delat upp världen i länder vilket i framtiden är ett förkastligt tänkesätt
 • världen ska delas upp i beboeliga trakter och trakter för andra ändamål
 • människor ska kunna bosätta sig var de vill i världen
 • politiker ska skapa villkor för att detta ska kunna ske
 • politiker ska skapa gynnsamma villkor för alla att kunna inrätta sitt liv
 • ansvar, frihet, skyldigheter och rättigheter för alla
 • alla kommer att ha ansvarsuppgifter någon period
 • …..
 • …..
 • ….. (kan behöva fylla på listan för jag har inte tänkt färdigt än …)

Detta kräver en viktig åtgärd för att fungera!

Alla lämnar sina respektive religioner! Alla religioner blir historia i denna värld för alla!

I den nya världen för ALLA människor finns inte plats för annat är människovänlig livsfilosofi. I det innersta privata kan man eventuellt låta religionsfrihet råda 😉 Men absolut inte på några offentliga platser.

Politiker och partier i dagens mening har spelat ut sin roll i den nya världen. Hur ”styrelseskicket” ska se ut kräver mer tänkande …. jag har bara börjat än ….. 😉

…. men några -ism finns inte!

... och jag tänker vidare!