Så bra skrivet!!!

”När utredarna i Storbritannien 2007 presenterade sin granskning av opartiskheten inom BBC konstaterade de att det är i de frågor där det råder skenbar konsensus (rasism, miljöfrågor, jämställdhet) som risken för partiskhet är som störst. Även om alla är överens om problemet (rasism är fel) kan åsikterna gå isär om hur man ska komma åt det.
Sedan Hanna Stjärne tillträdde som chef för SVT har företaget emellertid gått från en passiv rödgrön bias till en aktivistisk hållning i samhällsdebatten.”

Lars Anders Johansson, JP.se