Jag tänker nu på händelserna i

  • Malmö där (v) och även (s) deltar när det skallas ”död åt judarna
  • Trollhättan på skolan Kronan där (v) låter öppen caféverksamhet (för män) gå före elevernas trygghet

(v)-politiken är vaken bra för Sverige, skolan eller medborgarna!

fr debatten om caféet, 

Vänsterpolitik är skadlig

Moderat politik vill ha trygghet för eleverna