Sverige kan (s)tyras av människor som uttalar sig på detta sätt. En barnsköterska med omfattande CV inom #socialdemokraterna.

Vad är det för människor som ges viktiga förtroendeuppdrag!!!!!!!!!

Jag tycker det är – inte bara häpnadsväckande – utan helt sanslöst!

Kan en sådan människa vara #feminist ?

Veronica Palm en socialdemokrat