Intressant rapport verkligen som togs upp i Aktuellt idag. Intressant men vilken skam för Sverige! Vilket misslyckande! Sverige slår sig för bröstet och visar upp ett öppet välkomnande ansikte och tar emot migranter, flyktingar … människor som flyr från något … ord ord ord … men hur hanterar vi sedan situationen!? Ja resultaten är minst sagt förfärliga – riktigt skrämmande – man skäms – vilken skam för Sverige! Vi har tydligen oförmögna politiker och har haft så länge!

Integrationen för alla människor vi välkomnat har totalt misslyckats! Bara att konstatera! Särskilt förfärligt tycker jag naturligtvis det är för barnen och ungdomarna som misslyckats med skolan.

Läs Jan Edlings rapport och förfäras över politikernas oförmåga till kreativa handlingar och beslut!

Integrationen i Sverige har totalt misslyckats!

Nu är det hög tid att rätta till misstagen/misslyckandet!

Men vi har en regering som är bra på ord – ord ord ord – avsaknad av handling, avsaknad av resultat …. men man står där med sin öppenhet … och fina ord ….Vackra ord ... skapar ingen