Jag har svårt att få ihop vänstertänket – det är så fruktansvärt ologiskt och osolidariskt – helt motsatt vad de utger sig för att stå för. Inget rakryggat alls – bara blint och aktivistiskt – alltid i kampanda.

Här kan man ta på sig hur mycket kostnader som helst för att ta emot de mest resursstarka flyktingarna. De som har råd och egna resurser att ta sig bort från helvetet. De som har utbildning, pengar, kunskap …  de som har onda avsikter med sin ”flykt” till Sverige ….. De andra lämnas åt sitt öde. Fast i eländet. Sjukdomar härjar. Maten tryter. Barnen lider. Misären är ofantligt! Där hos dem som är kvar. I helvetet.

Jag tänker på alla de övriga som flyr och sitter i läger – fast i området – utan resurser att ta sig iväg – bland sjukdomar som sprids – knappt mat – barn som lider …. misär …. fast i eländet … medan vi här lägger ut enorma summor på de som hade egna resurser …. Ibland är det inte rättvist det som sägs vara humant …. jag känner mig så sorgsen ….

Det är så sorgligt det som sker i Mellanöstern! Fanatiska islamister härjar, mördar och våldför sig på ett sätt som är så omänskligt att det är svårt att ta in. Det sker i religionens namn. En religion som tilldelar övriga intet värde och därmed kan dödas i barbari.
Människor flyr. De som tolkar samma religion på ett helt annat sätt eller som tillhör en annan religion och riskerar mördas på fläcken.

Det är lätt att konstatera att religioner är av ondo. Religioner – alla – har ställt till oerhörda skador genom tiderna. Härjat och mördat i respektive religions namn. Tilldelat sin påhittade  Gud diverse egenheter. Förfärlig vidskepelse! Tänk att den pågår i vår upplysta tid. I en ny tid längre fram kommer människor att se på oss – i denna tid – som underutvecklade galningar.

I Mellanöstern – på plats i eländet – finns länder som hjälper flyktingar. Men där finns också länder som inte gör ett dugg för flyktingarna! Häpnadsväckande eftersom de ofta omfattar samma religion.

Även en människa som tar avstånd från våld kan väl inte låta bli annat än att tycka att IS m.fl. omänskliga anhang ska bekämpas och förgöras – för människornas skull!!!?

Jag känner en enorm sorg över alla de som tvingas vara kvar i eländeseländet – de som saknar resurser att ta sig därifrån.

Ingen sans och reson i våra politikers hantering i denna fråga!

Verkligen inte!