Jag börjar – faktiskt – på riktigt – tappa tron på politiken – alltså på våra politiker – både de i regeringsställning och de i den s.k. oppositionen!

Jag känner starkt att det är så nu …..