Tänk om folk fattade det!
Men framförallt – tänk om media – Public Service – förstod sitt uppdrag – och tänk om politiker kunde ge sådana direktiv att ”allsidig belysning” och i ”medborgarnas tjänst” blir verklighet! Men ansvaret ligger mest på media = den maktfullkomliga med brist på självkritik.

”Man kan inte använda sig av MEDIA om man vill förstå världen!” Hans Rosling.